What is an all inclusive plus insurance?

Uw auto is via de meeste leveranciers verzekerd op een all inclusive plus verzekering (inclusief glas-en bandenschade, onbeperkte kilometers, lage borg en geen eigen risico).

Wij zitten met ons kantoor in Zuid-Afrika en hebben direct contact met de leveranciers. Een tussenpersoon (broker) werkt niet direct met de leverancier. Wij hebben dagelijks goed contact met de lokale leveranciers hier ter plaatse in Zuid-Afrika. Hierdoor hebben wij ook zeer gunstige tarieven bedongen.

Wanneer u besluit een auto te boeken via een tussenpersoon heeft u geen verzekering direct via de leverancier, maar via de broker zelf en heeft u een zeer hoge borg, welke geblokkeerd wordt op uw creditcard (in sommige gevallen tot wel € 5000). In geval van schade zult u dit dus altijd lokaal – soms grote bedragen – moeten voldoen en bij thuiskomst terug moeten vorderen. Daarnaast is deze verzekering ook niet in alle gevallen volledig dekkend.

Wanneer u direct via ons boekt is dit niet geval.  Wanneer u schade oploopt tijdens uw vakantie wordt dit verholpen en betaald door de leverancier en hoeft u zich hier tijdens en na uw vakantie niet druk meer over te maken.

Most cars on our website have an all-inclusive plus insurance included (including glass and tyre damage, unlimited mileage, low deposit and no excess).

Our office is in South Africa and we have direct contact with suppliers. An intermediary (broker) does not work directly with the supplier. We have good daily contact with the local suppliers here in South Africa. As a result, we have also negotiated very favourable rates.

When you decide to book a car through an intermediary, your insurance goes through the broker and not directly with the South African supplier. You will have a very high deposit which will be blocked on your credit card (in some cases up to € 5000). In the event of damage, you will therefore always have to pay this locally – sometimes large amounts – and reclaim from the broker’s insurance it when you return home. In addition, this insurance is not in all cases fully comprehensive.

If you book through us this is not the case. If you incur damage during your vacation, this will be remedied and paid for by the supplier and you will no longer have to worry about it during and after your vacation.